Wat is GRP en hoe wordt het bereik van TV reclame gemeten?

Nakoa.Digital – Wat is GRP en hoe wordt het bereik van TV reclame gemeten?

Iedere marketing professional heeft wel eens van GRP gehoord. Deze afkorting staat voor Gross Rating Point. Maar wat dit inhoudelijk precies voorstelt en hoe dit werkt, is vaak minder bekend. Natuurlijk, de functie is wel bekend. Gross Rating Point is een specifieke rekenmethode waarmee het bereik van een tv reclame gemeten kan worden. Op deze manier kan op een relatief betrouwbare manier het effect van een reclamecampagne op televisie in kaart worden gebracht. Waarom bestaat GRP eigenlijk in de reclamewereld? En hoe werkt het systeem van Gross Rating Points?

Activeer uw e-commerce potentieel!
Wij zijn uw toekomstgerichte partner voor succesvol marktplaatsmanagement & retailmedia en omzetverhogende performance marketing. Heeft u ondersteuning nodig? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek en stel ons uw vragen!

GET IN TOUCH

 

Het nut van het meten van reclame-effecten

De reden dat het GRP-systeem in het leven is geroepen, is eigenlijk heel logisch. Door middel van het opstellen van cijfers omtrent efficiëntie en bereik van tv reclames (of reclames op de radio en op het internet), kan een eerlijke verdeling van de kosten gemaakt worden. Als bijvoorbeeld via een tv reclame 50 procent van de beoogde doelgroep wordt bereikt, is dat niet voor elke opdrachtgever even interessant. Want een opdrachtgever kan een doelgroep van 1000 personen hebben, maar ook een doelgroep van 1 miljoen. Om ieder bedrijf recht te doen, bestaan er daarom formules om te komen tot een eerlijke kostenverdeling. Zo betaal je als opdrachtgever voor de reclame niet teveel en krijg je waar voor je geld, terwijl het tv-station ook een eerlijk bedrag vergoed krijgt.

Met welke formule worden de kosten voor tv reclames berekend?

Het bereik van tv reclames is afhankelijk van de populariteit van een zender en het moment van uitzending. De populariteit wordt vooraf vastgesteld in een gemiddelde Medium Confrontatie Frequentie, ofwel een MCF. Dit getal is hoger als een tv reclame gedurende de meest populaire kijkuren, tussen 20.00 uur en 22.00 uur, wordt uitgezonden. Een tv-uitzending om vijf uur in de ochtend wordt veel minder bekeken, dus daarom is de MDF in dat geval lager. De berekening van een Gross Rating Point wordt gedaan door het netto percentage qua bereik met de MCF te vermenigvuldigen. Wanneer via een reclame bijvoorbeeld 70 procent van de doelgroep wordt bereikt en de betreffende groep tweemaal de reclamespot krijgt te zien, is de rekensom 70 maal 2 = 140 GRP.

Verschil ochtenduitzending en primetime reclame

Een ander voorbeeld van hoe de GRP-berekening werkt, is het verschil tussen televisiereclame om 5.00 uur in de ochtend en 21.00 uur ‘s avonds. Omdat de kijkdichtheid en het bereik van de doelgroep in de vroege ochtend lager zijn, valt het aantal GRP’s lager uit. Om 5 uur wordt misschien 20 procent van de doelgroep bereikt. Bij twee reclamespotjes levert dat 40 GPR’s op. Dezelfde reclame tweemaal uitzenden om 21.00 zorgt voor een hoger bereik, bijvoorbeeld 60 procent. Dit leidt tot een GRP-totaal van 120. De reclamekosten voor primetime zijn dan ook een stuk hoger dan voor ochtendreclame.

Heb je ondersteuning nodig?

Robin is onze Co-founder en CEO. Met 15+ jaar internationale ervaring op het gebied van marketing en e-commerce is hij jouw aanspreekpartner voor digitale marketing. Neem contact op via mail of bel hem op+31 70 217 0164.