Vanaf juli 2021: wijziging van de leveringsdrempel in de EU

Nakoa.Digital – Vanaf juli 2021: wijziging van de leveringsdrempel in de EU

Vanaf 1 juli 2021 gelden de nieuwe btw-regels voor alle online retailers met grensoverschrijdende leveringen aan particulieren in alle EU-lidstaten. Zo wordt het bestaande btw-stelsel omgevormd tot een uniform en transparant btw-stelsel. Maar wat verandert er specifiek voor e-commerce ondernemers?
De volgende regels zijn nog geldig tot 1 juli 2021: Als een bedrijf goederen vanuit Nederland levert aan een particulier in een ander EU-land en de levering van deze goederen regelt, dan is deze levering volgens de huidige regels in het algemeen onderworpen aan Nederlandse BTW (21% of 9%).

 

Activeer uw e-commerce potentieel!
Wij zijn uw toekomstgerichte partner voor succesvol marktplaatsmanagement & retailmedia en omzetverhogende performance marketing.

GET IN TOUCH

 

Let op de leveringsdrempel voor grensoverschrijdende leveringen in de EU

De situatie is echter anders als een ondernemer in een kalenderjaar een bepaalde leveringsdrempel heeft overschreden voor leveringen aan particulieren in een ander EU-land. Als dit het geval is, moet het btw-tarief van het betreffende EU-land worden berekend. In Oostenrijk is deze drempel bijvoorbeeld 35.000 euro. Dus als een Nederlandse ondernemer in het lopende of voorgaande kalenderjaar diensten heeft verleend met een totale waarde van meer dan 35.000 euro aan particulieren in Oostenrijk, dan is de Nederlandse, maar de Oostenrijkse btw niet meer van toepassing op deze diensten.
Het is echter belangrijk op te merken dat deze drempel verschilt per EU-land. Als ondernemers de drempel overschrijden, moeten ze ook in het andere EU-land een btw-identificatienummer aanvragen en regelmatig aangifte omzetbelasting doen.

Houd zeker de actuele wetgeving in de gaten

Zolang de nieuwe verordening nog niet van kracht is, is het voor retailers belangrijk om bij te houden of de leveringsdrempel voor een bepaald EU-land is overschreden. Als dit het geval is, moeten handelaren in dat EU-land een btw-nummer aanvragen en daar het btw-tarief berekenen.

Wat verandert er vanaf 1 juli 2021?

Vanaf 1 juli 2021 wordt de verkoopdrempel per specifiek EU-land afgeschaft. Voor Nederlandse online retailers betekent dit dat vanaf nu, verkopen aan particulieren in andere EU-landen altijd moeten worden belast tegen het btw-tarief van het EU-land van binnenkomst van de goederen. Een EU-brede uniforme drempel van 10.000 euro voor leveringen is gepland. Als bedrijven daaronder zitten, kunnen ze Nederlandse btw in rekening blijven brengen.

Nieuw digitaal btw-pakket vereenvoudigt de verwerking van belastingen in de toekomst

Met de invoering van het digitale pakket omzetbelasting op 1 juli 2021 wordt ook de one-stop-shop procedure (OSS) voor goederenleveringen aan particulieren in andere EU-lidstaten ingevoerd. OSS vereenvoudigt de nieuwe btw-regelgeving, omdat online retailers in de toekomst de mogelijkheid hebben om de btw uit andere EU-landen te verwerken via een centrale btw-aangifte bij de Federale Centrale Belastingdienst (BZSt). Als e-commerce retailers hiervan gebruik maken, is lokale belastingregistratie in de respectieve EU-lidstaten niet langer vereist. Ook is landspecifieke kennis van fiscale regelgeving niet meer nodig. Bovendien is er geen btw-registratieplicht.

Zo kunt u zich het beste voorbereiden op de nieuwe regelgeving:

Hoewel de invoering van de nieuwe btw-regels nog enkele maanden zal duren en nog niet alle details zijn uitgeklaard, is het raadzaam dat webwinkeliers zich vooraf voorbereiden.
Op dit moment is het de bedoeling dat webwinkeliers zich vanaf 1 april 2021 elektronisch kunnen aanmelden voor het gebruik van de OSS-procedure, zodat zij vanaf 1 juli 2021 direct gebruik kunnen maken van de nieuwe regelgeving.

Let daarom op de volgende stappen:

  • Ondernemers kunnen hun deelname aan de belastingprocedure elektronisch aanvragen via het online portaal van BZSt.
  • Als de OSS-procedure op 1 juli start, moet de registratie uiterlijk 30 juni 2021 zijn afgerond.
  • Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat de huidige leveringsdrempels van januari tot juni 2021 worden
  • gehalveerd, aangezien dit slechts een periode van zes maanden is. Tot nu toe heeft het federale ministerie van Financiën nog geen halvering aangekondigd voor het geval het nieuwe systeem op 1 juli 2021 van kracht wordt.
  • Wat betreft de nieuwe leveringsdrempel van een uniforme 10.000 euro is er nog geen indicatie of deze voor de periode juli tot en met december 2021 wordt gehalveerd.
  • Laat u daarom regelmatig informeren over dit onderwerp en bespreek dit met uw belastingadviseur!

Heb je ondersteuning nodig?

Robin is onze Co-founder en CEO. Met 15+ jaar internationale ervaring op het gebied van marketing en e-commerce is hij jouw aanspreekpartner voor marketplaces. Neem contact op via mail of bel hem op+31 70 217 0164.