Privacy Policy

Welkom op de nakoa.digital website. Wij waarderen de bezorgdheid van onze gebruikers over privacy en nemen onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming zeer serieus. Hier willen wij u informeren welke gegevens wij voor welke doeleinden gebruiken wanneer u onze website bezoekt.

Algemene informatie

Als verantwoordelijke voor deze website nemen wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens in het bijzonder in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Deze gegevensbeschermingsverklaring is een voorbeeld van welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijk voor de website
Nakoa Digital GmbH
Rosenheimer Str. 145D
81671, München
Duitsland
Directeur: Robin Prinsen

Verantwoordelijk voor gegevensbescherming
Nakoa Digital GmbH
Rosenheimer Str. 145D
81671, München
Duitsland
Directeur Robin Prinsen

Het verstrekken van de website

Door het laden van onze website worden sommige gegevens opgeslagen in een protocolbestand van een webserver:
Datum en tijd van de aanvraag voor het laden van de webpagina
Omvang van het gegevenspakket dat binnen de verbinding wordt verzonden
Type en versie van de gebruikte browser en uw IP-adres

Verder slaan we de volgende informatie op:

 • HTTP-method

 • Hostname

 • URI Request

 • HTTP-responscode

 • Referrer

 • User-Agent

 • Rand Resultaat

 • Host Header, HTTP-Protocol, Tijd tot eerste byte, x-forward header, SSL-Protocol en SSL-cypher, Protocol versie, FLE-Status, FLE-gecodeerde velden

De wettelijke basis voor de verwerking van uw IP-adres is Art. 6, para. 1, onder f) GDPR. Ons legitiem belang om deze gegevens op te slaan is gebaseerd op de volgende doeleinden:

 • zorgen voor een naadloze verbinding

 • zorgen voor een soepel gebruik van onze website / applicatie

 • technische analyse van de veiligheid en stabiliteit van het systeem

Uw IP-adres wordt over het algemeen niet opgeslagen, wij gebruiken het in het bijzonder niet voor de analyse van persoonlijke gegevens. Een volledige opslag van het IP-adres zou alleen plaatsvinden, zodat we technische fouten of aanvallen van hackers kunnen opsporen. Onze webservers zijn zo geconfigureerd dat uw IP-adres tijdig na uw bezoek aan onze site wordt verwijderd.

Rechten volgens de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming

U heeft het recht om informatie op te vragen, correctie, verwijdering of blokkering van uw persoonlijke gegevens. Voor zover u verzoekt om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens, zullen wij uw verzoek zonder onnodige vertraging uitvoeren, tenzij er wettelijke verplichtingen voor documentatie of opslag van toepassing zijn. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclame- of marktonderzoeksdoeleinden of de door u opgegeven opt-ins intrekken.

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, wordt u in de zin van de algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR) “getroffen” genoemd en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking:

Recht op informatie volgens art. 3.2.1. Recht op informatie volgens art. 3.2.2.1. 15 BBPR

U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Bovendien hebt u te allen tijde het recht om uw gegevens aan ons door te geven aan uzelf of een derde partij.

Recht op correctie van informatie die onjuist of onvolledig is volgens Art. 16 BBPR

Recht op verwijdering volgens Art. 17 BBPR

Recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 BBPR

Op uw verzoek zullen wij de over u opgeslagen persoonlijke gegevens corrigeren, blokkeren of verwijderen, voor zover andere wettelijke voorschriften (bijv. verplichtingen tot opslag van gegevens uit het Duitse Wetboek van Koophandel) dit niet verhinderen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens Art. 20 BBPR

U heeft recht op gratis informatie over uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, actueel en leesbaar formaat.

Recht op tegenspraak/intrekking van toestemming volgens Art. 21 BBPR

Als u ons uw toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u deze te allen tijde intrekken

Recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 1, lid 1, onder a) en b). 13, lid 2, onder d), d) BBPR

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep heeft u het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van inbreuk wordt verdacht, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het BBPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte overeenkomstig artikel 1, lid 1, onder a), van de richtlijn. 78 GDPR.

Om uw aanvraag te behandelen (gelieve ons een e-mail te sturen), zijn wij verplicht uw identiteit zorgvuldig te controleren. Wij behouden ons het recht voor – afhankelijk van de kriticiteit van de gegevens – om nadere informatie of een identiteitsbewijs te vragen. Dit dient in het bijzonder om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden. Wij willen u erop wijzen dat wij ons het recht voorbehouden om verzoeken die wij ongepast vaak of zonder het bijbehorende identiteitsbewijs ontvangen, niet te verwerken. Wij zullen u hiervan schriftelijk (via e-mail) op de hoogte stellen.

Kinderen

Personen jonger dan 16 jaar mogen ons geen persoonsgegevens toesturen zonder de toestemming van hun ouders of personen met ouderlijke macht. Wij vragen geen persoonlijke gegevens van kinderen en adolescenten, noch verzamelen wij dergelijke informatie, noch geven wij deze door aan derden.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.Google Analytics maakt gebruik van cookies die uw gebruik van onze website analyseren.
De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over het gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres en de URL’s van de bezochte websites) wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voorafgaand aan verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie voor ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik te bieden. Het geanonimiseerde IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Deze gegevens worden gedurende 6 maanden bewaard.
We slaan geen gegevens van u op die door Google Analytics zijn verzameld.
U kunt voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) en met betrekking tot uw gebruik van de website van Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden gedownload door de browserinvoegtoepassing die beschikbaar is onder de volgende link te downloaden en te installeren : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Raadpleeg voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Googlehttp://www.google.com/analytics/terms/de.html of op http://www.google.at/intl/at/policies/.
De wettelijke basis voor het gebruik van cookies door ons is § 96 par. 3 TKG, uw toestemming (artikel 6 para 1 lit. a DSGVO) en ons overheersende legitieme belang (artikel 6 para 1 lit. f DSGVO), die worden vermeld voor de afzonderlijke soorten cookies Om doelen te bereiken.

Google-advertenties
Google Ads is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Ads maakt gebruik van cookies. Als u onze website hebt bereikt via een Google-advertentie, stelt Google Ads een cookie in op uw apparaat. Dit is een pseudoniem identificatienummer (ID). Met hun hulp kunnen wij en Google zien dat op de advertentie is geklikt en dat iemand is omgeleid naar onze site. Anonieme statistieken kunnen ook via deze worden gemaakt. Het gebruik van de advertenties-cookies stelt Google en ons in staat om advertenties nauwkeuriger weer te geven op basis van de evaluatie van uw eerdere bezoeken aan onze en andere websites op internet.
Deze cookies worden na 30 dagen verwijderd.
De door de cookies (inclusief IP-adressen) gegenereerde informatie wordt door Google ter evaluatie doorgestuurd naar een server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google voldoet aan het Privacybeleid van de Privacy Shield-overeenkomst en is geregistreerd bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van handel. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats als gevolg van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Wanneer u bent aangemeld met een Google-account, koppelt Google de accountgegevens aan informatie die wordt verwerkt vanuit AdWords.
U kunt de opslag van cookies van Google AdWords niet alleen voorkomen door uw browser in te stellen, maar ook door op de volgende koppeling (https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup/1?hl=nl) te klikken als U bent ingelogd met uw Google-account. Als dit niet het geval is, kunt u de browserinstellingen wijzigen.
Raadpleeg voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Googlehttps://policies.google.com/privacy?hl=de.
De wettelijke basis voor het gebruik van cookies door ons is § 96 par. 3 TKG, uw toestemming (artikel 6 para 1 lit. a DSGVO) en ons overheersende legitieme belang (artikel 6 para 1 lit. f DSGVO), die worden vermeld voor de afzonderlijke soorten cookies Om doelen te bereiken.

Google Marketing Platform
Google Marketing Platform is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Marketing Platform maakt gebruik van cookies. Als u onze website heeft bereikt via een Google-advertentie, stelt Google Marketing Platform een ​​cookie in op uw apparaat. Dit is een pseudoniem identificatienummer (ID). Met hun hulp kunnen wij en Google zien dat op de advertentie is geklikt en dat iemand is omgeleid naar onze site. Anonieme statistieken kunnen ook via deze worden gemaakt. Met behulp van de Google Marketing Platform-cookies kunnen Google en wij uw advertenties beter targeten op basis van uw eerdere bezoeken aan onze en andere websites op internet.
Deze cookies worden na 12 maanden verwijderd.
De door de cookies (inclusief IP-adressen) gegenereerde informatie wordt door Google ter evaluatie doorgestuurd naar een server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google voldoet aan het Privacybeleid van de Privacy Shield-overeenkomst en is geregistreerd bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van handel. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats als gevolg van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Wanneer u bent aangemeld met een Google-account, koppelt Google de accountgegevens aan informatie die is verwerkt via het Google Marketing Platform. We slaan informatie over Google Marketing Platform niet op.
U kunt voorkomen dat Google Marketing Platform-cookies worden opgeslagen, niet alleen door uw browser overeenkomstig in te stellen, maar ook door op de volgende koppeling te klikken (https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup/1?hl=nl) als u bent ingelogd met uw Google-account. Als dit niet het geval is, kunt u de browserinstellingen wijzigen.
Raadpleeg voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Googlehttps://policies.google.com/privacy?hl=de.
De wettelijke basis voor het gebruik van cookies door ons is § 96 par. 3 TKG, uw toestemming (artikel 6 para 1 lit. a DSGVO) en ons overheersende legitieme belang (artikel 6 para 1 lit. f DSGVO), die worden vermeld voor de afzonderlijke soorten cookies Om doelen te bereiken.

Bing Ads (UET)
BingAds UET (Universal Event Tracking) is een service van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, VS (“Microsoft”). BingAds maakt gebruik van cookies. Als u via een Bing-advertentie onze website bezoekt, zal BingAds een cookie op uw apparaat plaatsen.Dit is een pseudoniem identificatienummer (Bing UET-ID). Met hun hulp kunnen wij en Bing zien dat er op de advertentie is geklikt en dat iemand is omgeleid naar onze site. Daarnaast kunnen anonieme statistieken over het gebruik van de website worden gemaakt. Het gebruik van BingAds-cookies stelt Microsoft en ons in staat om advertenties beter te richten op basis van de evaluatie van uw eerdere bezoeken aan onze en andere websites op internet.
Deze cookies worden na 24 maanden verwijderd.
De informatie die door de cookies wordt gegenereerd (inclusief het IP-adres) wordt door Microsoft ter evaluatie naar een server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Microsoft voldoet aan het privacybeleid van de Privacy Shield-overeenkomst en is geregistreerd bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Een overdracht van de gegevens door Microsoft aan derden vindt alleen plaats als gevolg van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van de ordergegevens. Wanneer u bent ingelogd met een Microsoft-account, verbindt Microsoft de accountinformatie met de informatie die wordt verwerkt vanuit BingAds.We slaan geen BingAds-informatie op.
U kunt cookies van BingAds niet alleen opslaan door uw browser in te stellen, maar ook door op de volgende koppeling te klikken ( https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F % 2Faccount.microsoft.com% 2Fprivacy% 2Fad-instellingen ) als u bent aangemeld met uw Microsoft-account. Als dit niet het geval is, kunt u de browserinstellingen wijzigen.
Zie voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Microsofthttps://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
De wettelijke basis voor het gebruik van cookies door ons is § 96 par. 3 TKG, uw toestemming (artikel 6 para 1 lit. a DSGVO) en ons overheersende legitieme belang (artikel 6 para 1 lit. f DSGVO), die worden vermeld voor de afzonderlijke soorten cookies Om doelen te bereiken.

Facebook-pixels
Onze website maakt gebruik van cookies van het sociale netwerk Facebook beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). De cookies zijn gemarkeerd met een Facebook-logo.
Als u een pagina van onze website bezoekt die zo’n cookie bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de cookie wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de site geïntegreerd. Via deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de corresponderende pagina van onze website, zelfs als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd op Facebook.Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook uw bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Facebook-profiel.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals de gerelateerde rechten en instellingen om de privacy van de klant te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook:http://www.facebook.com/policy.php.
Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks toewijst aan uw Facebook-profiel, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt volledig voorkomen dat Facebook-cookies worden geladen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld onder de link https://www.ghostery.com/de/. Deze add-on blokkeert echter alle cookies.

Instagram-cookies
Onze website maakt gebruik van cookies van Instagram beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS (“Instagram”)
Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die zo’n cookie bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de cookie wordt rechtstreeks door Instagram naar uw browser verzonden en geïntegreerd in de site. Via deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de overeenkomende pagina van onze website, zelfs als u geen Instagram-profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd op Instagram. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar een Instagram-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Instagram-account.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, evenals de bijbehorende rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/.
Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks op uw Instagram-account plaatst, moet u zich afmelden bij Instagram voordat u onze website bezoekt.U kunt volledig voorkomen dat Instagram-cookies worden geladen, zelfs met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld met de script blocker “NoScript” ( http://noscript.net/ ).

HubSpot

Onze website maakt gebruik van cookies van Hubspot. U vindt informatie overhttps://legal.hubspot.com/cookie-policy