Sessie-ID

Met een sessie-ID kunnen de acties van de gebruiker op een website nauwkeurig worden getraceerd door de webserver.
Vertaald in het Duits betekent deze term zoiets als “sessie-ID”.

De herkenning door de sessie-ID gebeurt op verschillende manieren:
– Het gebruik van cookies is een methode.

Een andere mogelijkheid is dat websites een ID als onderdeel van een URL doorgeven aan het daaropvolgende script, dat de informatie op de server kan gebruiken en opsporen.

– Formuliervelden die niet zichtbaar zijn, dienen als een andere optie. Opgemerkt moet worden dat er altijd een scripttaal aan de serverzijde is.