Open Rate wordt vaak bij e-mail marketing gebruikt.

Gaat hierbij om het aantal geopende emails in vergelijking tot het aantal verstuurde e-mails. Soms wordt hier ook het aantal juist verstuurde (niet gebouncede) e-mails gebruikt. Hoe hoger het percentage, hoe beter.
De open rate kun je beïnvloeden door e-mail onderwerpen te verbeteren door bijv. a/b testen of door personalisatie. Ook door e-mails te segmenteren (alleen e-mails naar een relevante doelgroep in plaats van je hele database te sturen, zorgt voor een betere open rate.
Rekenvoorbeeld:
100.000 e-mails verstuurd
2.500 e-mails geopend
2.500/100.000 = 2,5% open rate.