Duurzaamheidszegel Amazon Climate Pledge

Nakoa.Digital – Duurzaamheidszegel Amazon Climate Pledge

Amazon Climate Pledge Friendly – Voor meer duurzaamheid in e-commerce

De Verpakkingswet, de aanstaande afschaffing van plastic zakken en het EU-brede verbod op plastic voor eenmalig gebruik – het zijn allemaal voorbeelden van actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Met de Climate Pledge, die in 2019 is benoemd, heeft Amazon ook toegezegd zich meer in te zetten voor duurzaamheid om in 2040 een CO2-neutraal bedrijf te zijn. Omdat dit doel niet in zijn eentje kan worden bereikt, heeft Amazon nu zijn eigen duurzaamheidszegel gelanceerd onder de naam Climate Pledge Friendly.

 

Activeer uw e-commerce potentieel!
Wij zijn uw toekomstgerichte partner voor succesvol marktplaatsmanagement & retailmedia en omzetverhogende performance marketing.

GET IN TOUCH

 

Het idee achter Amazon Climate Pledge Friendly

Met het keurmerk “Climate Pledge Friendly” erkent de onlinemarktplaats Amazon producten die aan bepaalde duurzaamheidsnormen voldoen. Hiervoor moet ten minste één duurzaamheidsverbetering worden aangetoond. Het label is bedoeld om het voor kopers gemakkelijker te maken duurzame producten op Amazon te vinden. Maar het Amazon-duurzaamheidslabel is niet alleen bedoeld om klanten te bereiken, het moet detailhandelaars ook inspireren om bij de productie van hun producten meer rekening te houden met het milieu. Op die manier wil Amazon zijn doel bereiken om een duurzaam bedrijf te worden en tegen 2040 CO2-neutraal te zijn – 10 jaar eerder dan de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs.

Hoe kan ik mijn producten in aanmerking laten komen voor het zegel?

Om in aanmerking te komen voor Amazon Climate Pledge Friendly, moet uw product ten minste één door Amazon erkende duurzaamheidscertificering hebben. Om het aanbod zo divers mogelijk te maken, werkt Amazon samen met een aantal gevestigde aanbieders. Hiertoe behoren overheidsinstanties, non-profitorganisaties en onafhankelijke laboratoria die zich alle richten op het behoud van de natuur. U kunt uw producten kwalificeren voor onder meer de bekende duurzaamheidskeurmerken Blaue Engel, Fairtrade of FSC.
Zodra u een geschikte certificering voor uw product hebt gevonden, kunt u het proces rechtstreeks met de externe organisatie in gang zetten. Zij zullen Amazon op de hoogte brengen zodra uw product in aanmerking komt voor Climate Pledge Friendly.

Compact by Design – Amazons eigen certificaat

Naast certificeringen door derden heeft Amazon zelf ook een keurmerk ontwikkeld onder de naam “Compact By Design”. Dit onderscheidt specifiek producten die een aanzienlijk klimaatefficiënter ontwerp hebben door minimale veranderingen in de verpakking of in het productieproces van het product.
Onder een efficiënter ontwerp verstaat Amazon bijvoorbeeld minder overbodige verpakkingen, het gebruik van minder water en lucht, of een lager gewicht door lichtere verpakkingsmaterialen. Ook al zijn deze verschillen meestal miniem, toch hebben deze veranderingen in productgrootte en -gewicht een aanzienlijke, positieve invloed op het niveau van de CO2-uitstoot, vooral bij grotere bestelhoeveelheden.
Amazon beslist of een product in aanmerking komt voor Compact by Design op basis van de zogenaamde efficiëntie per eenheid. Samengevat komt dit neer op de benutting van volume en gewicht van de hoeveelheid product in een verpakking. De per categorie berekende drempelwaarden bieden oriëntatie. Als de efficiëntie van een product deze drempel overschrijdt, komt het in aanmerking voor Compact by Design en dus ook voor Climate Plegde Friendly.

Wat zijn de voordelen van Amazon Climate Pledge Friendly?

Amazon markeert alle gekwalificeerde producten op de productdetailpagina met het Amazon Climate Pledge Friendly logo. Bovendien kunnen kopers meer te weten komen over de certificering op grond waarvan het artikel voor het zegel in aanmerking komt. Hierdoor, en doordat zij in een speciale sectie van de Amazon shop zijn opgenomen, worden de artikelen beter zichtbaar voor belangstellenden. Zo brengt het zegel ook een voordeel in Amazon marketing. Bovendien is de kwalificatie voor het keurmerk “Climate Pledge Friendly” gratis.
De vraag naar milieubewuste producten blijft toenemen. Meer en meer gebruikers zoeken ook naar dergelijke producten op Amazon en worden in hun zoektocht gesteund door het zegel. Daarom kunt u het beste nagaan of uw producten in aanmerking komen voor duurzaamheidscertificaten en of ze al zichtbaar zijn op Amazon.

Heb je ondersteuning nodig?

Robin is onze Co-founder en CEO. Met 15+ jaar internationale ervaring op het gebied van marketing en e-commerce is hij jouw aanspreekpartner voor marketplaces. Neem contact op via mail of bel hem op+31 70 217 0164.